Team-ontwikkeling

Inspirerende programma's op buitengewone locaties waarin persoonlijke ontwikkeling, vertrouwen en vriendschap bij elkaar komen.

Leiderschapsreis.com contact

Teamontwikkeling op bijzondere locaties

Voor organisaties die zichzelf als koploper zien en willen investeren in authentiek leiderschap. Die op een zinvolle manier invulling willen geven aan hun succes of een andere manier van werken of een eigen thema willen inbrengen. En die de ontwikkeling van hun medewerkers niet los zien van ontwikkelingen in de maatschappij.

Commundo inspireert mensen, teams en organisaties om zich te ontwikkelen, door een verbinding te leggen met maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden. Dat doen we al zo’n veertien jaar, in tien landen en met meer dan twintig projectpartners.

Elk traject is maatwerk waarin we vol overgave samen met u en onze partners overzee en coaches werken aan ontwikkeling. 

Voor teams waarin vertrouwen en veiligheid ontbreken of nog pril zijn organiseren wij ook bijzondere inspiratiereizen op maat.

Voor teams of MT's die zich willen bezinnen op hun visie of strategie of die een veranderingsproces ingaan zijn de inspiratiereizen van Commundocoaching een bijzonder geschikte partner.

Voor bedrijven die het aandurven om een tijdje op een andere locatie te werken, vanuit daar en met de business bezig te zijn en met een maatschappelijk project, organiseren wij graag een programma op maat.

Zie ook www.leiderschapsreis.com

Over het waarom, wat en hoe leest u meer op onze speciale website voor bedrijven en organisaties: www.leiderschapsreis.com. website leiderschapsreis

 

Kenmerken en voordelen van onze programma's

 • intercultureel
 • zinvol
 • verwondering
 • plezier
 • samenwerking
 • menselijk
 • lage investering
 • spelen
 • ontroering
 • ontdekken
 • respect
 • pr-waarde
 • creativiteit
 • eenvoud
 • kleinschalig
 • origineel
 • lange doorwerking
 • trots