Organisatie-ontwikkeling

De enige leiderschapsreis waarin ontwikkeling van de deelnemers, het team EN een maatschappelijk project samenkomen.

Leiderschapsreis.com contact

Organisatieontwikkeling en teamontwikkeling

Voor organisaties die zichzelf als koploper zien op het gebied van MVO en willen investeren in authentiek leiderschap. Die op een zinvolle manier invulling willen geven aan hun succes of een andere manier van werken of een eigen thema willen inbrengen. En die de ontwikkeling van hun medewerkers niet los zien van ontwikkelingen in de maatschappij.

Commundo inspireert mensen, teams en organisaties om zich te ontwikkelen, door een verbinding te leggen met maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden. Dat doen we al zo’n veertien jaar, in tien landen en met meer dan twintig projectpartners.

Elk traject is maatwerk waarin we vol overgave samen met u en onze partners overzee en coaches werken aan ontwikkeling. 

Zie www.leiderschapsreis.com

Over het waarom, wat en hoe leest u meer op onze speciale website voor bedrijven en organisaties: www.leiderschapsreis.com. website leiderschapsreis

 

Kenmerken en voordelen van onze leiderschapsreizen

 • intercultureel
 • zinvol
 • verwondering
 • plezier
 • samenwerking
 • menselijk
 • lage investering
 • spelen
 • ontroering
 • ontdekken
 • respect
 • pr-waarde
 • creativiteit
 • eenvoud
 • kleinschalig
 • origineel
 • lange doorwerking
 • trots